AGBU is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Your contribution is tax deductible to the full extent allowed by law. Please be assured that the information you provide below is completely confidential. AGBU does not sell, rent or distribute user information to any third parties.

Donation Details

To donate to a specific Project/ Endowment, please select Other Project from the drop-down menu Amount (USD)

X

 

One of the greatest masterpieces of the 20th century, Sergei Parajanov's "Color of the Pomegranate", a biography of the Armenian troubadour Sayat Nova (King of Song) reveals the poet's life more through his poetry than a conventional narration of important events in Sayat Nova's life. We see the poet grow up, fall in love, enter a monastery and die, but these incidents are depicted in the context of what are images from Sergei Paradjanov's imagination and Sayat Nova's poems, poems that are seen and rarely heard. Sofiko Chiaureli plays 6 roles, both male and female, and Sergei Parajanov writes, directs, edits, choreographs, works on costumes, design and decor and virtually every aspect of this revolutionary work void of any dialog or camera movement...

 

Year: 1968Length: 75min

 

Էքսկուրսիայի տոմսի գինը

հայերեն լեզվով` 2000 դրամ

ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն` 2500 դրամ

 • ք. Երևան, Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս 15, 16

  Հասցե
 • parajanovmuseum@gmail.com

  Էլ. փոստ
 • +374 10 538 473, +374 10 539 224

  Հեռախոս
 • www.parajanovmuseum.am

  Վեբկայք
 • Երկուշաբթից - Կիրակի (ամեն օր)

  Աշխատանքային օրեր
 • 10:30 - 17:00

  Աշխատանքային ժամեր
 • Մուտքի տոմս` 1000 դրամ