AGBU is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Your contribution is tax deductible to the full extent allowed by law. Please be assured that the information you provide below is completely confidential. AGBU does not sell, rent or distribute user information to any third parties.

Donation Details

To donate to a specific Project/ Endowment, please select Other Project from the drop-down menu Amount (USD)

X

COM_VIRTUEMART_PRODUCTS_PRODUCT

Title AR2

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title arm

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title2 arm

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title2 ARM

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title3 ARGD

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title3 ARM

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title4

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title4

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title4 1Arm

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title4 ARMS

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title5

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Title5 ARms

Porttitor tempor, phasellus a turpis diam lundium pid ...

Base price for variant: 1500,00 դր.

Էքսկուրսիայի տոմսի գինը

հայերեն լեզվով` 2000 դրամ

ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն` 2500 դրամ

 • ք. Երևան, Ձորագյուղ ազգագրական թաղամաս 15, 16

  Հասցե
 • parajanovmuseum@gmail.com

  Էլ. փոստ
 • +374 10 538 473, +374 10 539 224

  Հեռախոս
 • www.parajanovmuseum.am

  Վեբկայք
 • Երկուշաբթից - Կիրակի (ամեն օր)

  Աշխատանքային օրեր
 • 10:30 - 17:00

  Աշխատանքային ժամեր
 • Մուտքի տոմս` 1000 դրամ